Alla hjälper till och ser till att aktiviteten på banan sker under säkra och kontrollerade former. Alla som tränar måste ha gällande tävlingslicens. Innan du börjar träna ska du anmäla dig hos träningsvakten genom att fylla i ditt namn, personnummer på närvarolistan samt betala träningsavgiften om du inte är medlem i Katrineholms Motorklubb.

  • SBF:s regler gäller och ska tillämpas fullt ut.
  • Åldersregler och tekniska regler för respektive klass skall ovillkorligen efterföljas.
  • Alla kartar som används ska uppfylla gällande säkerhetskrav.
  • Förarens personliga utrustning skor, overall, handskar och hjälm ska vara av godkänd typ.
  • Träningsvakten har befogenheter motsvarande Tävlingsledare och Teknisk chef och är den som bestämmer vem som skall åka på banan och hur.
  • Viktigaste uppgiften är att träningen sker på ett säkert sätt och att dem som tränar känner sig trygga och välkomna på banan.
  • Träningsvakten skall ha minst Funktionär C licens.
  • Träningsvakten har också klubbens fulla stöd att tillrättavisa eller avvisa förare som inte följer uppmaningar eller har så bristfällig utrustning att den är olämplig att träna med.
  • Antalet kartar som samtidigt får vara på banan och inte får överstigas är: Cadetti 15 st, övriga 29 st. Är det fler kartar så måste uppdelning ske.
  • Träning ska ske klassvis i pass om 10-15 min enligt nedanstående grundregel: Cadetti ska träna ensamma.